Pravila


1. CILJ HAKATONA

Cilj hakatona je razvijanje inovativnih rješenja za promociju Crne Gore kao destinacije za zdravstveni turizam kroz identifikaciju zdravstvenih usluga (stomatologija, estetska hirurgija, rehabilitacija itd.) i prirodnih bogatstava  (uključujući parkove prirode i vazdušne banje, termalne izvore, mineralne i ljekovite vode, ljekovito bilje  itd.) koji se mogu iskoristiti u svrhu zdravstvenog turizma.

2. TEMA HAKATONA

Tema hakatona je kreiranje inovativnog rješenja za poboljšanje promocije usluga u oblasti zdravstvenog turizma u Crnoj Gori.

 

Neke od aktuelnih pitanja/problema  koje možete razmotriti su:

 

➔   Nedostatak sveobuhvatnih informacija o dostupnim zdravstvenim ustanovama koje pružaju ili mogu pružiti usluge zdravstvenog turizma. Potrebno je identifikovati i mapirati zdravstvene ustanove u Crnoj Gori koje pružaju specijalizovane usluge za zdravstveni turizam. Ove informacije trebaju biti pristupačne, ažurirane i lako dostupne zainteresovanim turistima.

 

➔    Nedostatak adekvatnih alata za promociju Crne Gore kao destinacije za zdravstveni turizam. Potrebno je razviti inovativne alate i platforme koji će pomoći u promociji Crne Gore kao destinacije za zdravstveni turizam. Platforma može omogućiti i jednostavnu komunikaciju i saradnju između zdravstvenih ustanova, turističkih agencija i smještajnih objekata. Ovi alati trebaju omogućiti zainteresovanim turistima da pronađu relevantne informacije o dostupnim zdravstvenim uslugama, rezervišu termine, pronađu smještaj i istraže turističke atrakcije.

 

➔    Nedostatak informacija o prirodnim potencijalima Crne Gore u području zdravstvenog turizma. Potrebno je identifikovati i mapirati prirodna bogatstva Crne Gore koja imaju potencijal za razvoj zdravstvenog turizma, kao što su termalni izvori, mineralne i ljekovite vode te prirodni parkovi. Ove informacije trebaju biti dostupne putem digitalnih platformi kako bi se promovisali kao atraktivni resursi za turiste koji traže zdravstvene tretmane i oporavak u prirodnom okruženju.


3. USLOVI ZA UČEŠĆE NA HAKATONU (KO MOŽE DA SE PRIJAVI?)

Na hakaton se mogu prijaviti timovi od tri do pet učesnika, a otvoren je za učešće kako crnogorskih državljana tako i regionalnih timova.

 

Ovim pozivom želimo naglasiti da je hakaton otvoren za sve zainteresovane timove, bez obzira na njihovo državljanstvo. Svi timovi koji dijele strast prema razvoju inovativnih rješenja za promociju Crne Gore kao destinacije za zdravstveni turizam su dobrodošli da se prijave. Bilo da ste iz Crne Gore ili regiona, pozivamo vas da se pridružite hakatonu i doprinesete svojim idejama i vještinama!


4. REGISTRACIJA NA PLATFORMI I POSTAVLJANJE PROJEKTA

Detaljne informacije o prijavi na platformi, kreiranju timova i postavljanju projekta možete pronaći u tabu Instructions.


5. KRITERIJUMI ZA OCJENJIVANJE PROJEKATA (PREDSELEKCIJA)

Svi prijavljeni timovi će proći proces predselekcije koji će biti sproveden 29. juna, nakon čega će biti obaviješteni o ishodu. Proces predselekcije vršiće se na osnovu sljedećih kriterijuma:

➔   Aktuelnost ideje

➔   Mogućnost realizacije ideje u praksi 

➔   Generalni utisak 

Nakon rangiranja pristiglih prijava, za finalnu fazu takmičenja biće izabrano tri do pet timova.


6. FINALNO TAKMIČENJE

Finalne prezentacije biće odrćane u IPC Tehnopolisu 6. jula u 12h. Tokom 24  časa finalnog online takmičenja timovi će razvijati svoju ideju uz pomoć mentora iz različitih oblasti 4-5. jula. Mentori će vam pomoći da unaprijedite i predstavite što bolje prototip vašeg rješenja koje može biti web ili mobilna aplikacija, web portal za promociju i slično.

Timovi će svoje ideje i tehničko rješenje predstaviti članovima žirija na završnom događaju prema sljedećem konceptu:

➔   5 minuta za prezentaciju (ideja i tehničko rješenje);

➔   5 minuta za pitanja žirija.

 

7. SELEKCIJA FINALNIH RJEŠENJA

Žiri sačinjavaju predstavnici Ministarstva zdravlja, IPC Tehnopolisa, Fonda za inovacije, Naučno-tehnološkog parka, UNDP-a i ICT Cortexa koji su iskusni stručnjaci u različitim oblastima.

Žiri će rangirati sve timove koji učestvuju na finalnom takmičenju i proglasiti tri najbolja rješenja na osnovu sljedećih kriterijuma:

➔   Inovativnost tehničkog riješenja

➔   Tehnička izvodljivost

➔   Kvalitet tima

➔   Održivost riješenja

➔   Finalna prezentacija (pitch)