• Hackathons
 • Features
 • Blog

Online hakaton za srednjoškolce - Učinimo školu boljom!

Motivisati učenike srednjih škola da aktivno učestvuju u rješavanju aktuelnih problema u školama.

 • 51 Participants
 • 32,999 Invested
 • 0 Uninvested

Industries

 • Education

Šta je Učinimo školu boljom!?

Učinimo školu boljom! je prvi online hakaton za srednjoškolce koji organizuju ICT Cortex, Naučno-tehnološki park Crne Gore i Fond za inovacije Crne Gore. 

Ko može da učestvuje?

Na hakaton se mogu prijaviti timovi sastavljeni od minimum tri učenika koji redovno pohađaju bilo koju srednju školu u Crnoj Gori. Članovi tima ne moraju biti učenici iste škole, čak je poželjno da članovi tima budu iz različitih škola.

Za učešće nije potrebno predznanje iz neke oblasti, dovoljno je da imate ideju razvijenu od nule ili već postojeći proizvod/aplikaciju koju želite dalje da razvijate tokom ovog hakatona.

Da li je za učešće na hakatonu potrebno znanje iz programiranja?

Ne. Za učešće na hakatonu nije neophodno posjedovanje programerskih ili nekih drugih tehničkih veještina. Ukoliko članovi tima posjeduju programerske vještine svakako da mogu raditi na prototipu aplikacije. Za ostale timove je dovoljno da se fokusiraju na problem koji žele da riješe i da na što bolji način predstave ideju softverskog proizvoda i načina na koji on rješava problem.


Koja je tema hakatona? 

Tema hakatona je kreiranje inovativnog rješenja za poboljšanje rada škole u svim segmentima uključujući nastavni proces, administraciju, komunikaciju nastavnik-učenik-roditelj, vannastavne aktivnosti, uslove rada itd. 

Neke od aktuelnih pitanja/problema  koje možete razmotriti su:

 • Vršnjačko nasilje u školama i kako ga riješiti ?

 • Sačuvajmo naše škole - kako spriječiti i evidentirati štetu u školskim objektima?

 • Učimo tokom nastave  - evidencija prisustva nastavi i adekvatno vrednovanje učenika za aktivnosti tokom nastave

 • Aktivno učešće učenika i roditelja u donošenju odluka za poboljšanje rada škola  - portal za razmjenu iskustava, predlaganje ideja, anketiranje i sl.

 • Online biblioteka nastavnih resursa - učenički portal za razmjenu nastavnih materijala koji bi sadržao korisne nastavne materijale, rješenja zadataka itd. za sve srednje škole  

 • Zdrava škola - inicijativa da škola postaje “unapređivač” zdravstvenog vaspitanja, promoviše zdrave navike života i edukuje učenike. U okviru ove inicijative spada i organizacija redovnih vanškolskih sportskih i rekreativnih aktivnosti za učenike.

Cijena učešća? 

Učešće u online hakatonu za srednjoškolce Učinimo školu boljom! je besplatno.

Koji je rok za podnošenje projekata?

Rok za podnošenje projekata je 22. aplril u ponoć. 

Da li će 48časovno finalno takmičenje biti organizovano online ili uživo? 

Online. 

U kojoj fazi možemo računati na podršku mentora? 

Rad sa mentorima predviđen je u toku 48-časovnog finalnog takmičenja i biće organizovan online. Pretpostavka je da će do tada tim razraditi svoju ideju odnosno razviti aplikaciju, kako bi ovo vrijeme iskoristili da zajedno sa mentorom unaprijedite određene funkcionalnosti aplikacije i otklonite eventualne probleme odnosno greške. 

Koji je zvanični jezik hakatona?

Zvanični jezik hakatona je crnogorski.