Vremenski okvir:


 05.04 -22.04 do 24:00h -  rok za podnošenje projekata 

 23.04 - 25.04 - predselekcija

 26.04 - obavještenje o rezultatima predselekcije

 27.04 - 28.04. - finalno takmičenje 

 28.04.  u 16:00h - prezentacija rješenja pred žirijem