Online hakaton za srednjoškolce - Učinimo školu boljom!

Motivisati učenike srednjih škola da aktivno učestvuju u rješavanju aktuelnih problema u školama.

 • 51 Participants
 • 32,999 Invested
 • 0 Uninvested

Industries

 • Education

Učinimo školu boljom!


O HAKATONU 

Naučno-tehnološki park Crne Gore, Fond za inovacije Crne Gore i ICT Cortex organizuju prvi online hakaton za crnogorske srednjoškolce na temu “UČINIMO ŠKOLU BOLJOM”. 

Za organizaciju online hakatona koristićemo TAIKAI platformu koja na jednostavan način povezuje timove, mentore i članove žirija i omogućava da se cijelo takmičenje održi online. Korišćenje platforme je jednostavno i dovoljno je da pratite instrukcije koje smo pripremili na platformi. Za učešće vam nije neophodno tehničko predznanje, treba vam samo dobar tim i inovativna ideja! 

Timovi koji prođu proces predselekcije učestvovaće na 48-časovnom finalnom online takmičenju, gdje će uz pomoć mentora imati priliku da unaprijede svoju ideju i pripreme  se za finalnu prezentaciju pred žirijem.

Cilj hakatona je da se učenici srednjih škola motivišu da aktivno učestvuju u rješavanju aktuelnih problema u školama tako što će svojim predlozima/idejama pokušati da osmisle načine kako škola treba da pristupiti rješenju problema uz učešće učenika, roditelja i društva u cjelini.

Hakaton će biti otvoren počev od 5. aprila, dok će finalno takmičenje biti održano od 27. do 28. aprila. 


TEMA HAKATONA

Tema hakatona je kreiranje inovativnog rješenja za poboljšanje rada škole u svim segmentima uključujući nastavni proces, administraciju, komunkaciju nastavnik-učenik-roditelj, vannastavne aktivnosti, uslove rada itd. 

Neke od aktuelnih pitanja/problema  koje možete razmotriti su:

 • Vršanjčko nasilje u školama i kako ga riješiti?

 • Sačuvajmo naše škole - kako spriječiti i evidentirati štetu u školskim objektima?

 • Učimo tokom nastave  - evidencija prisustva nastavi i adekvatno vrednovanje učenika za aktivnosti tokom nastave

 • Aktivno učešće učenika i roditelja  u donošenju odluka za poboljšanje rada škola  - portal za razmjenu iskustava, predlaganje ideja, anketiranje i sl.

 • Online biblioteka nastavnih resursa - učenički portal za razmjenu nastavnih materijala koji bi sadržao korisne nastavne materijale, rješenja zadataka itd. za sve srednje škole  

 • Zdrava škola - inicijativa da škola postaje “unapređivač” zdravstvenog vaspitanja, promoviše zdrave navike života i edukuje učenike. U okviru ove inicijative spada i organizacija redovnih vanškolskih sportskih i rekreativnih aktivnosti za učenike.

Izazov je otvoren za sva rješenja koja vi osmislite 🙂! 


KO MOŽE DA UČESTVUJE

Na hakaton se mogu prijaviti timovi sastavljeni od minimum tri učenika koji redovno pohađaju bilo koju srednju školu u Crnoj Gori. Članovi tima ne moraju biti učenici iste škole, čak je poželjno da članovi tima budu iz različitih škola.

Za učešće na hakatonu nije neophodno da pravite tehničko rješenje (aplikaciju), već da razvijete ideju o aplikaciji koja može riješiti neki od navedenih problema i da što bolje isprezentujete tu ideju, i po mogućnosti odradite prototip (mock-up) aplikacije.

Vrlo bitna informacija je da svi članovi tima moraju kreirati pojedinačne naloge na Taikai platformi, nakon čega jedan od njih prijavljuje/kreira projekat (idejno rješenje) i dodaje ostale članove svog tima. 


PREDSELEKCIJA

Svi prijavljeni timovi će proći proces predselekcije koji će biti sproveden do 23. aprila, nakon čega će svi timovi biti obaviješteni o ishodu. Proces predselekcije vršiće se na osnovu sljedećih kriterijuma:

 • Aktuelnost ideje i prezentacija problema (da li je problem koji se rješava aktuelan za sve škole) 

 • Mogućnost realizacije ideje u praksi  

 • Kvalitet prezentacije  

Nakon rangiranja pristiglih prijava , za finalnu fazu takmičenja biće izabrano tri do pet timova.


FINALNO TAKMIČENJE

Finalno takmičenje održava se 27. i 28 aprila. Tokom 48 sati finalnog takmičenja timovi će razvijati svoju ideju online uz pomoć mentora iz različitih oblasti. Mentori će vam pomoći da predstavite prototip vašeg rješenja koje može biti web ili mobilna aplikacija, web portal za podizanje svijesti i razmjenu iskustava o nekom problemu,  interni sistem koji će funkcionisati u školi i sl. 

Timovi će svoje ideje i tehničko rješenje predstaviti članovima žirija na završnom događaju prema sljedećem konceptu: 

 • 5 minuta za prezentaciju (ideja i tehničko rješenje); 

 • 5 minuta za pitanja žirija. 


SELEKCIJA FINALNIH RJEŠENJA

Žiri sačinjavaju  predstavnici Fonda za inovacije, Naučno-tehnološkog parka i ICT Cortexa koji su iskusni stručnjaci u različitim oblastima. 

Žiri će rangirati sve timove koji učestvuju na finalnom takmičenju i proglasiti tri najbolja rješenja na osnovu sljedećih kriterijuma:

 • Predlog Tehničkog/tehnološkog rješenja - mogućnost realizacije ideje u praks 

 • Kvalitet prezentacije 

 • Timski rad u kreiranju finalnog rješenja 


NAGRADE

Obezbijedili smo novčane nagrade za tri najbolja riješenja:

 • prva nagrada: 500 eura

 • druga nagrada: 300 eura

 • treća nagrada: 200 eura.

Osim toga, svi učesnici imaće priliku da se upoznaju sa drugim kreativcima i stručnjacima iz industrije, kao i potencijalnim poslodavcima. 

Nagradni fond za hakaton obezbijedili su Fondacija “Čini dobro” i Naučno-tehnološki park Crne Gore.  


VREMENSKI OKVIR

05.04 -22.04 do 24:00h -  rok za podnošenje projekata  

23.04 - 25.04 - predselekcija

26.04 - obavještenje o rezultatima predselekcije

27.04 - 28.04. - finalno takmičenje

28.04.  u 16:00h - prezentacija rješenja pred žirijem