• Hackathons
  • Features
  • Blog
  • Feed

Online hakaton za srednjoškolce - Učinimo školu boljom!

Motivisati učenike srednjih škola da aktivno učestvuju u rješavanju aktuelnih problema u školama.

  • 51 Participants
  • 32,999 Invested
  • 0 Uninvested

Industries

  • Education

U ovoj rubrici se nalaze informacije o tome kako funkcioniše TAIKAI platforma koju koristite za prijavu vašeg projekta na Hakaton. TAIKAI je platforma koja obezbjeđuje set alata koji olakšavaju registraciju i ocjenjivanje pristiglih projekata sa ciljem da korisnicima obezbijedi nesmetano korišćenje platforme i prijatno iskustvo tokom takmičenja.  

Tri su osnovne funkcije cjelokupnog procesa aplikacije putem platforme i iste su opisane u nastavku. 

1. KAKO SE REGISTROVATI KAO UČESNIK HAKATONA

Kako bi mogli da koristite platformu, prvi korak je registracija. Reagistracija se radi klikom na jedno od dugmadi (LOG IN TO JOIN), kao što je prikazano na slici: 
Nakon ovoga, pratite proces kreiranja novog naloga (CREATE ACCOUNT), kao što je prikazano na slici u nastavku. 

Ukoliko već imate kreiran nalog, sve što treba da uradite je da se ulogujete (LOG IN).


2. KAKO PODNIJETI PROJEKAT

Projekti za ovaj hakaton moraju biti priloženi preko TAIKAI web stranice. 

Čim započne proces registracije projakata, kako to definiše organizator hakatona, možete kreirati odnosno prijaviti projekat vašeg tima. Da biste to uradili, potrebno je da na prvoj stranici hakatona (Overview), kliknete “CREATE PROJECT” u gornjem desnom uglu ekrana ili kroz meni na lijevoj strani. Nakon toga, morate dati naziv vašem projektu i kratak opis onoga sa čim želite da aplicirate. Nakon toga, dodajete članove tima vašeg projekta. 
Imajte na umu da svi članovi vašeg tima moraju biti registrovani na TAIKAI platformi i registrovani za hakaton. Ovaj korak možete završiti i kasnije ukoliko članovi vašeg tima ne ispunjavaju ove uslove (nisu još uvijek registrovani na platformi).

Kada završite dodavanje članova vašeg tima, kliknite “CONTINUE”.

3. KAKO PRAVITE IZMJENE REGISTROVANOG PROJEKTA 

Kada uspješno kreirate projekat odn. registrujete ideju za hakaton, možete raditi na sljedećeim funkcionalnostima na stranici vašeg projekta: 

  • Promijeniti naziv projekta

  • Dodavati i mijenjati članove tima 

  • Dodavati informacije o projektu u formi video zapisa i teksta kao i prateću dokumentaciju u formi priloženih dokumenata.

NAPOMENA: Prijavljeni projekat nije automatski vidljiv organizatorima već je u fazi "Unpublished Project”. Da završite prijavu, kliknite “PUBLISH”. 

Navedene funkcionalnosti ilustrovane su na slici u nastavku.