Description

 

BLACK SEA U.P.E.M.S.

(Union for Protection of European Maritime Spaces in the Black Sea)

Март 2023 год.
Представяне:

                       Черноморският регион се разглежда като стратегически, икономически, геополитически и търговски мост с огромно значение за Европейският съюз ,зона свързваща Средиземно море през Мраморно-Егейско море, и Европа с Азия и Китай. Освен важно кръстопътно място  Черно море има голямо разнообразие в природно отношение с различни видове морски обитатели и растителен морски свят. Поради военно-политическата обстановка в региона самата  морска среда се изменя с нарастването на опасността от дънни мини спускани от руските части в северозападната част на Черно море преминаващи през Румъния, България и Турция. Това също засяга и  корабоплаването  като поставя заплаха за корабите от региона и морските обитатели. Поради тези основни проблеми създадохме проекта Black Sea U.P.E.M.S. (Съюз за защита на Европейските морски пространства ) - кооперативен проект между България и Румъния, чрез който да въведем мониторинг, вътрешна и външна организация  за изследване и защита на териториалните води на Европейските държави от Черноморският регион. 


Като част от проекта са включени няколко основни направления :

-Климатични промени;

-Изследване и мониторинг на подводният  свят (биоразнообразие, промяна нивото на морето, промяна в състава на фауна, проследяване на рибни пасажи, замърсяване на морските пространства);

Целта на стратегията за мониторинг е да събере данни и съпътстваща информация за наличието (броя), характеристиките, разпространението на отпадъците (микро и макро) в морската среда и техните източници, по конкретно информация за движещите сили (туризъм, урбанизация, пристанища, корабоплаване, търговски и рекреационен риболов и количествена информация за оказвания натиск от въвеждане на отпадъци в морската околна среда и въздействията върху плажовете, морската повърхност и дъно от акумулиране на отпадъци, изразяващи се в загуба на местообитания, загуба на биологично разнообразие, наранени и/или мъртви морски бозайници и птици, вследствие на оплитане в мрежи, поглъщане на отпадъци и / или тяхното разграждане в бозайници и птици.

Ще бъдат наблюдавани шесте основните категории (и спадащите към тях под категории) отпадъци: 

 • изкуствени полимерни отпадъци;

 • каучук (гума);

 • дрехи и текстил;

 • хартия и картон;

 • обработен дървен материал;

 • метал, стъкло и керамика;


Освен това ще бъдат наблюдавани и бреговите ивици по българското Черноморско крайбрежие, както и отпадъците, плаващи по морската повърхност (крайбрежна (0 – 30 m), шелфова (30 – 100 m) и откритоморска зони) и отложени по морското дъно (крайбрежна (0 – 30 m) и шелфова (30 – 100 m) зони). Планираната честота за наблюдаване на промени в обстановката е веднъж годишно.

Информация за употребите и човешките дейности, причиняващи замърсяване с отпадъци, ще се събира в база данни на научно-изследователските кораби на съответната страна членка в проекта, ще се предоставя на регионалните оперативни центрове (Варна и Констанца) за обработка и ще бъде изпратен сигнал към сателита Galileo със събраната база данни , която ще се съхранява в Copernicus.

-Регионална сигурност (бракониерство,  мониторинг на минната опасност, земетресения и трусове) - информацията за нерегламентираните и нелегални плавателни съдове ще бъде предоставена към съответната служба - Национална Служба “Гранична полиция” по международния канал за връзка (16-ти канал).

-Търсене и спасяване - използване на подводни и надводни дронове за проследяване и намиране на обекти претърпели инциденти в морските пространства ;

-Осигуряване на корабоплаването  - използвайки информация от редица предоставени софтуери за следене на  плавателни съдове в реално време, осигуряваме безопасното използване на плавателните коридори ;

-Съхраняване и предаване на данни към Copernicus (снимки с дронове на висока резолюция, изследване на морето с подводни дронове с възможност за записване в реално време резултатите от подводните проучвания) - информацията записана от безпилотните средства, бива предадена и запазена в регионалните центрове, която в последствие бива препратена към страната, която обработва и обновява базата с данни на Коперник. Връзката между регионалните центрове ще бъде осъществена в резултат на съвместен проект на политическо ниво.

Проекта предвижда закупуване на научно-изследователски кораби за проучване и мониторинг на териториалните води на определената държава. Корабите ще обслужват нуждите на Европейският съюз и националните интереси свързани със сателитни изображения и качествена база данни .


Структура на научно-изследователски кораб 421

Основните тактико-технически данни на НИК 421 са:

 • Дължина: най-голяма – 68,10 м, между перпендикулярите – 62,20 м;

 • Ширина: 10,10 м;

 • Височина на борда: 6,10 м;

 • Средно газене: 3,40 м;

 • Водоизместване: с пълен товар – 1130 т, без запаси – 901,5 т;

 • Автономност: гориво 4000 мили, по вода от 7 до 10 денонощия;

 • Район на плаване: 2000 морски мили (10 възела);

 • Максимална скорост: 13 възела;

 • Палуби: главна, горна, лодъчна и сигнален мостик.

 • 2 главни дизелови двигателя 6ДР 30/50 с мощност от по 600 к.с.


Основни сектори  и техните началници на научно-изследователските кораби по проект U.P.E.M.S.

 • Оперативен сектор – тук влиза капитана на кораба, старши помощник капитана,  офицер по радио електронен обмен, началник на секция  Безпилотните летателни апарати, началника на водолазната секция .

 • Технически сектор- тук влизат началника на инженерите на кораба, главният механик на кораба , главният механик на секция Безпилотни летателни апарати ( поддържа технически контрол над дроновете и тяхната изправност)

 • Медицински сектор – лекар който се грижи за личният състав на кораба 

 • Научно-изследователско сектор - професора който упражнява контрол над изследванията в лабораторията на кораба , началник на секция ЯХБЗ. 

 • до 85 души екипаж с щурмани, механици, лекар, радисти ,готвач и водолази.

Цикълът НОРД („наблюдение – ориентиране – решение – действие“)


Как работи цикъла НОРД: Четирите стъпки

Подобно на други методи за решаване на проблеми, цикълът НОРД е интерактивен процес, който води до повтаряне на цикъла, наблюдение и измерване на резултатите, преглед и преразглеждане на първоначалното решение и преминаване към следващата стъпка. Въпреки че процесът не винаги е прост или линеен, четирите отделни стъпки са:

 1. Наблюдение: Първата стъпка е да се идентифицира проблемът или заплахата и да се постигне цялостно разбиране на вътрешната и външната среда. Събиране на данни, където се събира цялата информация относно текущото организационно състояние, всички възможности и проблеми. Следователно трябва да събираме каквато и да е информация възможно най-бързо, за да бъдем готови за вземане на  решения въз основа на нея.

 2. Ориентиране: Фазата на ориентация включва размисъл върху това, което е намерено по време на наблюденията и обмисляне какво трябва да се направи по-нататък. Това изисква значително ниво на ситуационна информираност и разбиране, за да се вземе съзнателно решение. Тъй като някои решения са несъзнателни или инстинктивни, тази стъпка включва обмисляне на това какво и защо се вземат решения преди избора на курс на действие. 

 3. Решение: Фазата на вземане на решение прави предложения за план за действие или отговор, като взема предвид всички потенциални резултати. Това може да се постигне чрез срещи или дискусии с екипажа , които са фокусирани около създаването на решения  за цялата организация.

 4. Действие: Действието се отнася до изпълнението на решението и свързаните с него промени, които трябва да бъдат направени в отговор на решението. Тази стъпка може също да включва всяко тестване, което се изисква преди официалното извършване на действие, като съвместимост или A / B тестване.Секция Безпилотни летателни апарати 

DIODON HP30DIODON HP30 е a микро-дрон тегло под 2 кг, приспособено към отбрана, сигурност и инспекционни мисии в морска среда.Благодарение на максимизиране на оперативните резултати, този нов дрон ще гарантира успеха на вашите интервенции.
Phantom 4 Pro V2.0 

Дрона притежава 4К камера с която да правим снимки и да картографираме с приложението на DJI Terra с което се прави 3D изображения.

Чрез дрона  DJI Phantom Pro следим морските пространства в четири основни направления:

-Морско направление и картографиране 

-Мониторинг на морските пожари

-Мониторинг на морски бедствия 

-Мониторинг на околната среда


Подводни дронове SEASAM

Seasam Drone™ е компактен, надежден и високоефективен подводен дрон. Маневрен, стабилен и лесен за използване, задоволява нуждите за събиране на информация за подводните ресурси  под вода .Неговото пилотно приложение Seasam Control™ е пълно с интелигентни функции за опростяване на подводни проверки. С Notilo Cloud™, анализираме   подводните данни за екосистема на Черно море.


Seasam Underwater Drone™ изпълнява следните видове мисии :

1.Проучвания на морската среда

- Инспекции на корпуса на повредени кораби 

- Мониторинг на околната среда

- Инспекция на инфраструктурни активи

- Търсене и спасяване


2.Подводна локализация

-Дистанционно управление от оператор в подводни пространства

-Извършване на автономна навигация по точки за автоматизация на оперативните процеси

-Предаване на данни в реално време

3.Автоматично Проследяване 

-Автономно проследяване и следене на движеща се цел (водолаз и друг дрон)

-Надзор в реално време на определен район

-Помощ при подводни операции


Регионални Комуникационни  Центрове Галилео- Варна и Констанца


Центровете ще съхраняват базата данни получена от  научноизследователският кораб- проучванията, изследванията и данни за всяко плаване. Тази база данни ще бъде обработвана там съвместно с Българската Асоциация на Науките и необработената информация ще бъде изпратена към базата данни на Контролните центрове на Галилео в Германия и Италия чрез предавателни станции(link Stations).